Home   Biomechanics Laboratory Laboratory of Clinical Biophysics Publications Faculty

Chair of Biomechanics Division
Faculty of Health Sciences
University of Ljubljana
Slovenia


Chair of Biomechanics Division


Our services


People


Selected publications


Teaching


Laboratories:
Biomechanics Laboratory
Laboratory of Clinical BiophysicsSlovensko


Besedilo0.inc 140209(manus)

Members of the Chair of Biomechanics

  • prof. dr. France Sevšek, vodja katedre
  • prof. dr. Veronika Kralj-Iglič
  • prof. dr. Zlatko Matjačič
  • izr.prof. dr. Darja Rugelj
  • izr.prof. dr. Janez Žibert
  • doc. dr. Gregor Gomišček
  • doc. dr. Renata Vauhnik
  • doc. dr. Klemen Bohinc
  • viš. pred. dr. Jelena Ficzko


Besedilo3_AN.inc 151022(manus)


Katedra.php V1.1-140303(manus)
180617(manus) - manus.zf.uni-lj.si

2321 (od 12 Feb 14)
Število trenutno priključenih uporabnikov: 3