Katedra za biomehaniko   Biomehanski laboratorij Laboratorij za klinično biofiziko Publikacije Sodelavci

Katedra za biomehaniko
Zdravstvena fakulteta
Univerza v Ljubljani


Osnovni podatki


Kaj nudimo gospodarstvu in drugim ciljnim javnostim


Sodelavci


Publikacije


Pedagoško delo


Laboratoriji:
Biomehanski laboratorij
Laboratorij za klinično biofizikoEnglish


Besedilo0.inc 140208(manus)

Člani in sodelavci katedre za biomehaniko

  • doc. dr. Gregor Gomišček, vodja katedre
  • prof. dr. Veronika Kralj-Iglič
  • doc. dr. Klemen Bohinc
  • izr.prof. dr. Darja Rugelj
  • doc. dr. Renata Vauhnik
  • izr.prof. dr. Janez Žibert
  • viš. pred. dr. Jelena Ficzko
  • prof. dr. France Sevšek
  • prof. dr. Zlatko Matjačič


Besedilo3.inc 180703(manus)


Katedra.php V1.1-140303(manus)
180617(manus) - manus.zf.uni-lj.si

2322 (od 12 Feb 14)
Število trenutno priključenih uporabnikov: 1