Domov  Stabilometrija Pospeškometrija Katedra za biomehaniko   Laboratorij za klinično biofiziko

Biomehanski laboratorij
Zdravstvena fakulteta
Univerza v Ljubljani

EnglishSodelavci

Publikacije

Raziskovalni projekti

Oprema in prostor

Novice

Pišite nam

English


BesediloSlike.inc 150322(manus)

Novice in obvestila

  • Izšla sta članka:

    VAUHNIK, Renata, MATJAŽ, Rok, RUGELJ, Darja. Vpliv vadbe na vibracijski plošči na izboljšanje ravnotežja pri preiskovancu v obdobju pozne rehabilitacije po izpahu kolenskega sklepa - študija primera = Influence of whole body vibration workout on balance in later phase of rehabilitation after knee dislocation - case study. Fizioterapija, ISSN 1318-2102, jun. 2017, letn. 25, št. 1, str. 67-74, ilustr. http://www.physio.si/wp-content/uploads/2017/06/Vpliv-vadbe-na-vibracijski-plosci-na-izboljsanje.pdf. [COBISS.SI-ID 5267307]
    RWANKUBA, Lea Martina, RUGELJ, Darja. Učinek transkutane električne živčne stimulacije in interferenčnih tokov na jakost bolečine pri osebah z artrozo kolena = The effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation and interferential currents on pain intensity in people with knee osteoarthritis. Fizioterapija, ISSN 1318-2102, jun. 2017, letn. 25, št. 1, str. 60-66


  • Uspešno smo zaključili projekt financiran iz Norveške sheme ...več


  • Prosimo vse sodelavce in bralce, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju naših spletnih strani. Sporočite nam svoje pripombe in predloge...


      Besedilo5.inc 150322(manus)


BiomehLab.php V1.1-191107(krim)
180617(manus) - manus.zf.uni-lj.si
***manus