Stabilometrija: Obdelava meritev
StabDat-V3.0

English

To je sistem za obdelavo meritev s pritiskovno ploščo Kistler 9286 AA. Razvit je bil za uporabo v Biomehanskem laboratoriju Zdravstvene falultete Univerze v Ljubljani.
V raziskovalne namene ga lahko brezplačno uporabljate preko oddaljenega dostopa. Za njegovo uporabo potrebujete geslo, ki vam zagotavlja prostor na disku. Dobite ga po elektronski pošti, ko izpolnite obrazec .
© Copyright 2008 - France Sevšek


Help0.inc-141003(krim)