Stabilometrija: Obdelava meritev
StabDat-V3.1

English

To je sistem za obdelavo meritev s pritiskovno ploščo Kistler 9286 AA. Razvit je bil za uporabo v Biomehanskem laboratoriju Zdravstvene falultete Univerze v Ljubljani.
V raziskovalne namene ga lahko brezplačno uporabljate preko oddaljenega dostopa. Za njegovo uporabo potrebujete geslo, ki vam zagotavlja prostor na disku. Dobite ga po elektronski pošti, ko izpolnite obrazec .


Pri vsaki uporabi podatkov prosimo, da navedete vir kot:
SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Stabilometrija : obdelava meritev : StabDat - V 3.1. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2020. http://manus.zf.uni-lj.si/stabdat/. [COBISS.SI-ID 5789803]


Help0.inc-201230/1(krim)
© Copyright 2008 - France Sevšek
***manus