Katedra za biomehaniko   Biomehanski laboratorij Laboratorij za klinično biofiziko Publikacije Sodelavci

Katedra za biomehaniko
Zdravstvena fakulteta
Univerza v Ljubljani


Osnovni podatki


Kaj nudimo gospodarstvu in drugim ciljnim javnostim


Sodelavci


Publikacije


Pedagoško delo


Laboratoriji:
Biomehanski laboratorij
Laboratorij za klinično biofizikoEnglish

Sodelavci katedre za biomehaniko se ukvarjamo z raziskovalnim, strokovnim in pedagoškim delom na področju proučevanja živih sistemov s pomočjo mehanskih principov. Proučujemo mehanizme uravnavanja drže človeka pri mirni pokončni stoji, časovno prostorske parametre hoje preiskovancev različnih starostnih skupin, funkcije in posledice poškodb kolenskega sklepa ter biomehanske lastnosti kolka in s tem povezana patološka stanja. Predmet našega dela je tudi etiologija razširjenjih bolezni kot so rak, avtoimune bolezni, AIDS in tromboembolije; s študijem temeljnih mehanizmov, ki vključujejo celične membrane.


Izvajamo meritve v:

  • Biomehanskem laboratoriju (meritve parametrov ravnotežja s stabilometrijo, analizo parametrov hoje z elektronsko preprogo, določanje laksnosti kolenskega sklepa z artrometrom) in
  • Laboratoriju za klinično biofiziko (neinvazivna diagnostika z uporabo ekstracelularnih mikroveziklov, interakcije celičnih in umetnih membran z nanodelci, industrijskimi delci in različnimi učinkovinami, medcelična komunikacija z membranskimi nanostrukturami).
Pri tem razvijamo merske postopke ter njim ustrezno programsko in laboratorijsko opremo. Razvijamo tudi ustrezne teorije za opis poskusov in izvajamo temeljne teoretične študije s področja sistemov z velikim številom delcev, mehanike tekočin, klasične teorije elektromagnetnega polja in nanoznanosti ter izvajamo klinične raziskave.


Imamo razvito aktivno mednarodno sodelovanje, povezujemo pa se tudi z drugimi sorodnimi organizacijami pri nas. Svoje raziskovalno delo delno financiramo z domačimi in evropskimi projekti. Rezultate svojega dela redno objavljamo v uglednih mednarodnih revijah.


Posebno skrb posvečamo tudi prenosu znanja v prakso in okolje: v raziskovalno in pedagoško delo vključujemo mlade raziskovalce, doktorande, magistrande, diplomande in študente, o svojem delu redno poročamo na mednarodnih in domačih srečanjih, ter objavljamo prispevke tudi v domačih publikacijah. Prav tako skrbimo za izdajo ustreznega učnega gradiva s področij biomehanike.


Katedra za biomehaniko je v okviru Univerze v Ljubljani odgovorna za vse habilitacijske postopke s področja biomehanike in ergonomije, saj sta področji matični na Zdravstveni fakulteti.

 
 

***manus
3.238.174.191(0)
1426(0,1426,0)-1426
140(0,140,0)-140