Stabilometrija: Obdelava meritev
StabDat-V3.1

English

To je sistem za obdelavo meritev s pritiskovno ploščo Kistler 9286 AA. Razvit je bil za uporabo v Biomehanskem laboratoriju Zdravstvene falultete Univerze v Ljubljani.
V raziskovalne namene ga lahko brezplačno uporabljate preko oddaljenega dostopa. Za njegovo uporabo potrebujete geslo, ki vam zagotavlja prostor na disku. Dobite ga po elektronski pošti, ko izpolnite obrazec .


Pri vsaki uporabi podatkov prosimo, da navedete vir kot:
SEVŠEK, France, RUGELJ, Darja. Stabilometrija : obdelava meritev : StabDat - V 3.1. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2020. http://manus.zf.uni-lj.si/stabdat/. [COBISS.SI-ID 5789803]Nekaj izbranih referenc:
Test re-test reliability for the highest CMJ with dominant, non-dominant and both legs (Laboratory document)
PAVLOVIĆ, Monika, RUGELJ, Darja. Test stoje na eni nogi na pritiskovni plošči - zanesljivost pri mlajših in veljavnost pri starejših ženskah = Single-leg stance test measured with a force platform - reliability for young and validity for older women. Fizioterapija : glasilo Društva fizioterapevtov Slovenije, ISSN 1318-2102, dec. 2020, letn. 28, št. 2, str. 1-8
[COBISS.SI-ID46203139]]
RUGELJ, Darja, Vidovič, Marko, Vauhnik, Renata. Sensory sub- and suprathreshold TENS exhibit no immediate effect on postural steadiness in older adults with no balance impairments. Hindawi, BioMed Research Imternational, Vol.2020, Article ID 2451291,
doi.org/10.1155/2020/2451291
RUGELJ, Darja, HRASTNIK, Ajda, SEVŠEK, France, VAUHNIK, Renata. Reliability of modified sensory interaction test as measured with force platform. Medical & biological engineering & computing, ISSN 0140-0118. [Print ed.], 2015, Volume 53, Issue 6 (2015), Page 525-53, doi: 10.1007/s11517-015-1259-x. link.springer.com/article/10.1007/s11517-015-1259-x
RUGELJ, Darja, GOMIŠČEK, Gregor, SEVŠEK, France. The influence of very low illumination on the postural sway of young and elderly adults. PloS one, ISSN 1932-6203, Aug. 2014, vol. 9, iss. 8. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0103903, doi: 10.1371/journal.pone.0103903. [COBISS.SI-ID 31488985] www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0103903
RUGELJ Darja, SEVŠEK France (2007) Postural sway area of elderly subjects. WSEAS Trans Signal Process 3:213–219


Help0.inc-220716/1(krim) , Reference.inc-220717/1(krim)
© Copyright 2008 - France Sevšek
***manus